Zaštita objekata alarmnim sistemom predstavlja veoma efikasan vid zaštite od provale i krađe imovine. Alarmni sistemi danas su dostupni širem broju korisnika, prvenstveno zbog znatno povoljnije cene nego prethodnih godina. U pogledu sigurnosti kroz iskustvo se pokazalo da provalnici u izuzetno retkim slučajevima za krađu biraju objekte koji su obezbeđeni alarmnim sistemom. Pouzdanost alarmnih sistema kreće se od manje pouzdanih i naravno jeftinijih sistema za samougradnju do profesionalnih sistema zaštite koji pružaju visoku sigurnost. Za koji alarmni sistem će se klijent odlučiti, zavisi od potreba. Uglavnom se pokazalo da profesionalni alarmni sistemi iskazuju svoju vrednost kroz dugi niz godina upotrebljivosti, pouzdanost i jednostavnost upotrebe. Navedeni sistemi za samougradnju zbog nedostatka rezervnih delova, kao i neretko nestanka proizvođača sa tržišta, često završe u kanti za smeće. Naša firma može Vam ponuditi konsultacije i savete kako bi projektovali sistem koji će zadovoljiti Vaše potrebe.

Alarmni sistemi (alarmi) se nazivaju još i protivprovalni sistemi, a služe za otkrivanje nepoželjnog delovanja u okviru objekta koji se obezbeđuje i brzo upozoravanje o ovakvim dešavanjima. Razlikuju se dva tipa alarmnih sistema, gde je jedan jednostavan tip alarma koji proizvodi glasan zvuk u cilju zastrašivanja uljeza, a drugi tip su složeniji alarmni sistemi koji poseduju računarski nadzor i kontrolu.

Alarmni sistemi (protivprovalni sistemi) kao osnovni zadatak imaju zaštitu imovine. Pre svega je potrebno sagledati stanje i sve moguće sigurnosne rizike na objektu ili imovini koja se obezbeđuje. Sledeći korak je pravljenje plana i donošenje zaključaka o tome šta je potrebno uraditi, koje mere preduzeti i koju tehniku upotrebiti kako bi se postigli maksimalno efikasni rezultati. Tek nakon ovoga se započinje sa samom ugradnjom alarmnog sistema.

Alarmni sistemi su dizajnirani tako da brzo otkriju neovlašćeni pristup zaštićenom objektu. Postoji nekoliko tipova ovih sistema, gde jedni štite isključivo od neovlašćenog pristupa, a tu su i kombinovani sistemi koju omogućavaju zaštitu od upada, požara ili sličnih nesreća.

Šta su to alarmni sistemi i na koji način funkcionišu?

Svaki alarmni sistem, nebitno da li se radi o instalaciji unutar kuće, stana ili poslovnog prostora, radi po istom principu tako što štiti predefinisane tačke u objektu, kao što su vrata, prozori, sefovi ili bila koja druga mesta ili predmeti. Broj komponenata sistema se menja zavisno od veličine prostora koji štite.

Šta su alarmni sistemi?

Alarmni sistemi su metod kojim je nešto zaštićeno upotrebom komponenata koje sarađuju sa drugim komponentama. Sve te komponente su spakovane unutar jedne celine i koristeći elektronsku mrežu oni izvršavaju zadatke zajedno i komuniciraju sa centralnom kontrolnom jedinicom, te šalju signale o mogućim pokretima ili događajima koje detektuju pomoću senzora.

Najrasprostranjeniji kućni alarm sadrži sledeće komponente: kontrolnu tablu (centralna kontrolna jedinica), senzore (na vratima, prozorima itd.), detektore pokreta (unutrašnje ili spoljašnje), žičane ili bežične sigurnosne kamere, sirenu i alarm. Česta je i signalizacija znakovima da je objekat zaštićen alarmnim sistemom.

Alarmni sistemi igraju više od jedne uloge. Sem toga što deluju protivprovalno, mogu se koristiti i kao sistemi za zaštitu od požara. Ovakvi sistemi se povezuju sa sistemima za video nadzor i tako se snimaju događaji unutar pokrivenog područja potpuno automatski. Ovde senzori služe za registrovanje događaja kao što je otvaranje vrata ili prozora, lom stakla, kretanje ili nešto drugo. Uloga alarmne centrale je da poveže rad svih elemenata ovog sistema, obrađuje signale detektora i zatim vrši uzbunjivanje putem sirena ili slanjem obaveštenja korisnika nekim predefinisanim kanalom, kao što je SMS ili GSM mreža.

Na koji način funkcionišu alarmni sistemi?

Princip rada alarmnih sistema je poprilično jednostavan. Oni osiguravaju određene tačke na kojima je moguć ulazak u objekat uz pomoć senzora koji vrše komunikaciju sa glavnom kontrolnom jedinicom, koja je instalirana negde unutar objekta. Najčešće lokacije senzora su na vratima i prozorima, ali je moguća njihova instalacija i na drugim slabim tačkama koje mogu da omoguće pristup nepoželjnim licima.

Unutrašnja i spoljašnja sirena se oglašavaju istovremeno. Uloga unutrašnje sirene je da omete provalnika svojim izuzetno neprijatnim zvukom. Istovremeno, spoljašnja sirena proizvodi prodoran zvuk i za cilj ima da obavesti sve u okolini, a uz to sadrži i svetlo koje trepće. U tom trenutku se putem alarmne centrale izdaje obaveštenje koristeći neki od predefinisanih kanala (SMS, mejl ili telefon), tako da korisnik može odmah da reaguje.

Ukoliko je ceo sistem povezan na monitoring neke službe za obezbeđenje, onda se obaveštenje šalje i njima kako bi pomogli u razrešenju problema obaveštavajući nadležne organe.

Nadamo se da smo uspeli da ukratko objasnimo kako funkcioniše standardni alarmni sistem. Pored navedenih funkcionalnosti i ponašanja moguće su i promene u sistemu.

Ukoliko imate dodatna pitanja nakon čitanja ovog objašnjenja, ne ustručavajte se da nas kontaktirate. Biće nam drago da vam pomognemo u razrešenju nedoumica i pronalaženju idealnog rešenja za vašu situaciju.

Sastavni delovi alarmnih sistema (komponente)

Veoma je bitno posvetiti vreme i pažnju odabiru prave opreme, jer je kvalitet raznovrstan. Jeftina oprema može biti podložna lakom onesposobljavanju, što će ukloniti priliku za oglašavanje alarma. Isto tako, nije uvek ni najskuplja oprema najbolje rešenje i sve zavisi od specifične situacije i potreba.

Alarmna centrala ili centralna kontrolna jedinica

Alarmna centrala predstavlja srce celog sistema i na nju se povezuju sve ostale komponente. Ona čita senzorske ulaze, prati stanje i sve greške koje se mogu provući, prima signale od detektora i na kraju izdaje alarmiranje pomoću sirena. Kod savremenih sistema, alarmne centrale čine jedna ili više procesorskih ploča u kutiji sa napajanjem. Napajaju se preko trafoa, a kao obavezni deo celog sistema je i rezervna baterija koja će ceo sistem ostaviti funkcionalnim ukoliko dođe do nestanka struje ili pokušaja sabotaže.

Alarmna centrala predstavlja mozak čitavog sistema. Ona vrši komunikaciju sa senzorima od kojih natrag dobija podatke koje zatim obrađuje. Ona donosi odluke o tome šta je potrebno uraditi u određenom slučaju i uključuje sirene ako se pokaže potreba, te vlasnika, obezbeđenje ili policiju obaveštava SMS porukom, mejlom ili na neki drugi način u zavisnosti od podešavanja.

Senzori i detektori pokreta alarmnog sistema

Pošto postoje različite vrste senzora, neophodno je utvrditi potrebe obezbeđenja objekta i na osnovu toga odrediti pravu kombinaciju senzora, pa ih postaviti na mesta koja su najoptimalnija. Svaki od senzora odrađuje svoju dodeljenu ulogu i na svoj način doprinosi bezbednosti doma.

Senzori i detektori su komponente sistema koje služe da otkriju neovlašćeni pokušaj pristupa. Dostupne su razne metode za detekciju upada, kao što su praćenje vrata, prozora, pokreta, zvuka, lom stakla, vibracije ili neke druge događaje. Oni mogu biti povezani sa alarmnom centralom putem žičane ili bežične veze.

Senzori koji se ugrađuju na vrata i prozore se sastoje iz dva dela. Jedan deo se instalira na krilo vrata ili prozora, a drugi se pozicionira na štok ili okvir. Na ovaj način, kada su vrata ili prozor zatvoreni, senzori su spojeni. Povezivanjem na glavnu jedinicu senzori šalju signale. Kada dođe do otvaranja prozora ili vrata i razdvajanja dva dela senzora, signal koji stiže do centralne jedinice koristi se za aktivaciju alarma i dalje obaveštavanje.

Magnetni detektori se primenjuju kada je potrebno registrovati otvaranje i zatvaranje vrata ili prozora. Ovi detektori se montiraju na vrata i prozore gde vrše detekciju. Uglavnom se preporučuje da se ovi detektori instaliraju na sve postojeće ulaze, jer se provale kroz vrata najčešće dešavaju. Ovakvi detektori prate da li su vrata i prozori zatvoreni ili otvoreni.

Detektori za požar su česta pojava pošto su požari sve učestaliji i mogu ostaviti iza sebe, ne samo ogromnu materijalnu štetu, već i ljudske žrtve. Ovi detektori funkcionišu tako što otkrivaju požar u ranoj fazi i brzo upozoravaju korisnika koji će imati vremena da se evakuiše ili ugasi požar pre nego što se otrgne kontroli. Dele se na optičke i termičke detektore za požar.

Još su više zastupljeniji PIR detektori ili poznatiji kao detektori pokreta. Ovakvi detektori se postavljaju na otvorenom prostoru ili unutar objekta, a u zavisnosti od ovoga se dele na različite tipove. Njihova uloga je da detektuju kretanje osoba kroz zaštićeni prostor i prema tome obaveštavaju alarmnu centralu.

Detektori za registrovanje pokreta služe da kreiraju zonu u kojoj se detektuju pokreti i šalju signal za aktiviranje alarma. Ovakvi senzori se najčešće koriste kada je potrebno sačuvati predmete velike vrednosti, a mogu se montirati na zidove, plafone, sefove itd.

Detektori loma stakla su često korišćeni senzori, pošto je lomljenje stakla veoma čest slučaj kada provalnici pokušavaju da pristupe objektu putem vrata ili prozora. Ukoliko se javi lom staklenih površina vrata i prozora, alarmi će obavestiti o pokušaju upada i uljezi će biti osujećeni.

Detektori gasa se koriste u otkrivanju curenja gasa, na taj način sprečavajući požar ili eksploziju. Poželjni su u prostorijama gde se kao gorivo koristi gas, obično kod šporeta ili peći za grejanje.

Video kamere kao deo alarmnog sistema

Kada govorimo o video kamerama, postoje dve vrste. U pitanju su žičane i bežične. Kamere mogu da se iskoriste na nekoliko načina u sklopu sistema zaštite. Njihova najčešća primena je za video nadzor lokacija koje su udaljene od pogleda očiju, ali i za video nadzor tačaka koje služe za ulazak i izlazak iz objekta.

Kamerama je moguće pristupiti pomoću računara i pametnih prenosnih uređaja. Veoma su korisne kada su vlasnici objekta odsutni. Pomoću kamera vrši se nadzor pristupa domu, lokalu ili nekom drugom objektu, kao i registrovanje prolaznika i njihovih akcija. Svaki snimak koji kamera zabeleži se može skladištiti i kasnije pogledati po potrebi.

Sirene i alarmi

Sirene i alarmi su veoma bučni i tako vrlo efikasno obaveštavaju okolinu o potencijalno opasnoj radnji. Ovo kod provalnika izaziva paniku i navodi ih na odustajanje od nedozvoljene akcije.

Ručna kontrola

Sastavni deo svakog alarmnog sistema su uređaji za vršenje ručne kontrole i upravljanja. Obično je to tastatura u nekom obliku kod savremenih sistema, dok neki napredniji sistemi imaju mogućnost upotrebe kodiranih kartica i daljinskih upravljača. Neophodno je da daljinski upravljač poseduje plivajući kod kako bi se sprečila zloupotreba u smislu kopiranja i dekodiranja signala.

Znakovi i nalepnice

Znakovi i nalepnice služe da izdaju upozorenje o tome da je objekat dobro zaštićen alarmom i/ili video nadzorom. Iako možda ovakvo upozoravanje deluje nepotrebno, efekat koji potencijalne provalnike odvraća od namere zaista postoji. Uostalom, ovakvo označavanje je zakonski obavezno i kao takvo uvek je deo svakog alarmnog sistema.

Kod nas možete pogledati usluge instalacije velikog broja različitih alarmnih sistema i to po veoma povoljnim cenama. Ako imate pitanja za nas, ne ustručavajte se da ih postavite i rado ćemo vam odgovoriti.

Alarmni sistemi i njihova primena

Alarmni sistemi su po svojoj ulozi vid tehničkog obezbeđenja objekta, bilo da je u pitanju stan, kuća ili poslovni prostor. Njihova namena je odvraćanje potencijalnih uljeza od namere da pristupe zaštićenom prostoru. Uz to vrše i obaveštavanje vlasnika o incidentu, bilo da je u pitanju provala, poplava, požar ili nešto slično, putem predefinisanih kanala.

Svaka periferna komponenta alarmnog sistema je povezana na centralnu jedinicu koja prima sve informacije od senzora i na osnovu dobijenih rezultata odlučuje o aktivaciji alarma ili slanja obaveštenja. Senzori ili detektori mogu imati nekoliko funkcija. Mogu biti senzori za detekciju pokreta (PIR), senzori za detekciju loma stakla, senzori za detekciju poplave, dima, vatre ili ugljen-dioksida. Postoje i magnetni kontakti za montiranje na vrata i prozore koji su sposobni da detektuju svaku promenu.

Savremeni alarmni sistemi obaveštavaju vlasnika na predefinisani uređaj o situaciji i daju izveštaje vezane za sam trenutak dešavanja. Izveštaj sadrži informaciju o lokaciji incidenta, kao i o tipu incidenta.

Alarmni sistemi (protivprovalni sistemi) imaju širok spektar različitih primena. Upotrebljavaju se za zaštitu imovine, bilo stambenog ili prostornog prostora. Njihova upotrebljivost ide i dalje od ovoga, pošto su ključni deo magacina, banaka, bolnica, sportskih objekata, obrazovnih institucija, ali i bilo kog tipa objekta koji može da ima korist od ove vrste zaštite.

Alarmna centrala definitivno jeste najbitniji element. Činjenica da je sem lokalne zaštite veoma bitno da imamo mogućnost daljinskog nadzora ili dojave putem interneta ili telefonske mreže, stavlja alarmnu centralu na čelo po važnosti.

Ukoliko vam treba savet ili želite još informacija o alarmnim sistemima ili ugradnjom slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo učiniti sve što možemo da vam pomognemo u izboru vašeg savršenog alarmnog sistema.

Na kojim se mestima alarmi najčešće koriste?

Alarmi se ugrađuju kako u poslovne, tako i u privatne svrhe. Kompanije žele da zaštite svoju imovinu, važne podatke i skupocenu opremu. Iz tog razloga se ugrađuju alarmi kako bi se ograničio fizički pristup objektu. Fizička lica takođe žele sigurnost u svom domu, pa je ugradnja alarma u kuće i stanove sve češća pojava.

Alarmni ili protivprovalni sistemi dizajniraju se tako da brzo otkriju neovlašćen ulaz u zaštićeno područje, bilo da je u pitanju poslovni ili stambeni objekat.

Alarmni sistemi za poslovni prostor (lokal ili kancelarija)

Što su stvari koje se unutar objekta čuvaju veće vrednosti, to i primena alarmnih sistema igra veću ulogu. Još jedan primer gde su alarmni sistemi veoma važni su laboratorije ili slične lokacije gde je pristup obično strogo zabranjen.

Pošto šteta koju potencijalni provalnici mogu da načine može da bude ogromna, bilo u vidu krađe fizičke imovine ili veoma važnih informacija, alarmni sistemi mogu da znače razliku između nastavka poslovanja ili potpunog zatvaranja.

Alarmni sistemi za životni prostor (stan, kuću ili vikendicu)

Najvažniji razlog za instalaciju alarmnog sistema u privatne svrhe je zaštita od upada neželjenih lica na posed. Broj slučajeva provalništva se vremenom povećava i sve češći su slučajevi kada usled sukoba dođe do fizičkih ozleda.

Ovo je veoma valjan razlog za instalaciju alarmnog sistema na privatni posed. Aktivacijom alarmnog sistema uljezi se efikasno zastrašuju i odvraćaju od napada.

Još jedna zgodna funkcionalnost koju vam donosi alarmni sistem je i daljinsko obaveštavanje. Kada se nalazite na putovanju, a neko pokuša da nedozvoljeno pristupi vašem domu, o tome ćete biti odmah obavešteni. Na ovaj način imaćete stalan uvid u dešavanja, čak i kada niste kod kuće.

Ugradnja opreme za alarmne sisteme

Sigurno ste nekada čuli da se u blizini dogodila provala ili slično krivično delo. Veliki broj takvih događaja prođe potpuno nezapaženo, jer su provalnici postali dovoljno vešti.

Kako se ovo ne bi dogodilo vama, preporučujemo instalaciju alarmnog sistema u objektu koji želite da zaštitite. Alarmi reaguju na nedozvoljene pokušaje upada i na ovaj način ćete definitivno odvratiti određeni deo provalnika. Aktivacijom alarma provalnici znaju da će sva pažnja biti usmerena ka njima i da su u velikom problemu.

Zaključak

Verujemo da je zbunjujuće odabrati pravi alarmni sistem za potrebe koje imate. Potrebno je izabrati opciju koja se uklapa u vaš budžet, ali da istovremeno ispunjava sve zahteve sigurnosti na objektu koji se štiti. Uz izuzetno veliki izbor alarmnih sistema na tržištu, izbor definitivno nije jednostavan.

Alarmni sistemi koji su deo naše ponude su provereni i dokazani u praksi, a uz to i vrlo jednostavni za korišćenje.

Odaberite pravi alarmni sistem za vas i uživajte u vašoj sigurnosti i sigurnosti vaše porodice i imovine.