U cilju unapređenja i funkcionisanja alarmnog sistema aplikacija za pametne uređaje je dostupna u novoj verziji. Otklonjene su neke greške i olakšano je korisničko korišćenje.

Kako da ažurirate Play prodavnicu i aplikacije na Android-u

Android aplikacije i aplikaciju Play prodavnica možete da ažurirate jednu po jednu, sve zajedno ili automatski. Ako ažurirate aplikacije na najnoviju verziju, imaćete pristup najnovijim funkcijama i poboljšavate bezbednost i stabilnost aplikacije.

Kako da ažurirate Android aplikaciju

 1. Otvorite aplikaciju Google Play prodavnica Google Play.
 2. U gornjem desnom uglu dodirnite ikonu profila.
 3. Dodirnite Upravljajte aplikacijama i uređajem. Aplikacije sa dostupnim ažuriranjem imaju oznaku Ažuriranje je dostupno.
 4. Dodirnite Ažuriraj.

Kako da ažurirate Google Play prodavnicu

 1. Otvorite aplikaciju Google Play prodavnica Google Play.
 2. U gornjem desnom uglu dodirnite ikonu profila.
 3. Dodirnite Podešavanja па Osnovni podaci па Verzija Play prodavnice.
 4. Dobićete poruku koja vas obaveštava da li je Play prodavnica ažurirana. Dodirnite Važi.
  • Ako je ažuriranje dostupno, automatski će se preuzeti i instalirati za par minuta.

Kako da automatski ažurirate sve Android aplikacije

 1. Otvorite aplikaciju Google Play prodavnica Google Play.
 2. U gornjem desnom uglu dodirnite ikonu profila.
 3. Dodirnite Podešavanja па Podešavanja mreže па Automatski ažuriraj aplikacije.
 4. Izaberite opciju:
  • Preko bilo koje mreže da bi se aplikacije ažurirale pomoću WiFi mreže ili mobilnih podataka.
  • Samo preko WiFi mreže da bi se aplikacije ažurirale samo kada ste povezani na WiFi mrežu.

Napomena: Ako dođe do greške pri prijavljivanju na nalog na uređaju, aplikacija se neće automatski ažurirati.

Kako da automatski ažurirate pojedinačne Android aplikacije

 1. Otvorite aplikaciju Google Play prodavnica Google Play.
 2. U gornjem desnom uglu dodirnite ikonu profila.
 3. Dodirnite Upravljajte aplikacijama i uređajem.
 4. Dodirnite Upravljajte, pa pronađite aplikaciju koju želite automatski da ažurirate.
 5. Da biste otvorili stranicu Detalji za aplikaciju, dodirnite tu aplikaciju.
 6. Na stranici Detalji za aplikaciju dodirnite Još Још.
 7. Uključite Omogući automatsko ažuriranje.

Kada su ažuriranja dostupna, aplikacija se ažurira automatski. Da biste isključili automatsko ažuriranje, isključite Omogući automatsko ažuriranje.

Saveti:

 • Kada se neke aplikacije ažuriraju, one traže nove dozvole. Možete da dobijete obaveštenje sa pitanjem da li prihvatate nove dozvole.
 • Da biste ažurirali aplikaciju, možda ćete morati da restartujete uređaj.
 • Da biste potražili određenu aplikaciju, dodirnite Upravljajte aplikacijama i uređajimaпа Upravljajte.
 • Ako je ažuriranje dostupno za aplikaciju, dugme Ažuriraj se prikazuje na stranici Detalji za aplikaciju.