Bezbedan poslovni objekat

Vi mislite na posao, mi brinemo za sigurnost

Vođenje poslovanja bilo da ste preduzetnik ili privredno društvo, iziskuje ogromne napore i resurse, mi smo tu da Vam olakšamo. Prepuštanjem bezbednosti Vašeg poslovanja nama, imate brigu manje, a benefit više. Jer imate sasvim siguran tim uz Vas.

Svako poslovanje sa sobom nosi određene rizike, jedan od njih jeste i zaštita Vaših poslovnih objekata. Sigurnost objekata može biti ugrožena iz različitih razloga, a naš tim se trudi da unapred predvidi sve te razloge i spreči ili makar umanji nastupanje posledica štetnog delovanja kroz analizu i sprovođenje najboljih rešenja.

Šta je to naš predlog?

Centralni deo Vašeg poslovanja odigrava se u Vašim poslovnim objektima, to je njihova baza, sam centar. Zbog toga je veoma važno posvetiti posebnu pažnju sigurnosti istih. Bezbedan poslovni objekat od značaja je i za bezbednost kako samih zaposlenih tako i klijenata, u takvom prostoru dolazi do stvaranja bolje radne atmosfere, a samim tim i razvoja novih biznis ideja. Objekti koji su veoma frekventni posebno u kojima su stacionirani Vaši zaposleni i koje često posećuju i klijenti, su dinamični prostori. Za takve prostore, dodatno bismo preporučili uslugu kontrola pristupa kako biste sprečili da u određenim prostorijama ili u određenem vremenskom periodu u celom objektu pristup imaju neovlašćena lica.  Pored toga, zaštita Vaših objekata je veoma bitna i kada ona služe za nešto statičnije stvari, kao što su na primer magacini, kako biste osigurali bezbednost Vaše robe odnosno proizvoda koje čuvate u njima. Kada je reč o objektima, kao prvi nivo zaštite predložili bismo alarmni sistem. Alarmni sistemi su veoma važni posebno za magacine i objekte koje nemaju visok stepen korišćenje. Objekti koji se mahom manje posećuju posebno mogu biti na udaru različitih napada. To je razlog što su naši detektori pokreta, detektori loma stakla, kao i otvaranja prozora i vrata neizostavni pri zaštiti manje frekventnih objekata. Pri tom, moramo uzeti u obzir da šteta na Vašem objektu ne mora biti uzrokovana samo napadom trećeg lica, do nje može doći i bez ičije krivice. Vremenske nepogode, kvarovi na različitim mrežama, kao što su vodovodna, električna ili plinska, mogu izazvati  veće ako ne i katastrofalne posledice. Upravo tome služe naši detektori, i to dektori požara i curenja plina kao i detekotori poplave, jer se brzom reakciju mogu sprečiti veliki gubici. Aktivacijom signala nekih od detektora u bilo kom trenutku dolazi do momentalnog prijema obaveštenja i naš tim operatera Monitoring centra će odmah delovati po utvrđenom protokolu. Dobro osmišljen projekat zaštite uz brzu reakciju naših operatera u svakom momentu garantuje Vam potpunu sigurnost. Vrsta zaštite zavisi od same prirode korišćenja prostora, shodno tome dobijate najbolji mogući plan.

Koje su to usluge?

Usluge koje bismo preporučili su u pravo: kontrola pristupa, alarmni sistem i Monitoring centar 24/7.

Dopada Vam se naše rešenje?

Ukoliko ste zainteresovani da zakažete sastanak, jednostavno nam pošaljite upit sa naše Kontakt strane ili nas pozovite na date brojeve telefona.

Kontaktirajte nas