U vašem internet pretraživaču  , ukucajte direktan link http://www.gps.sasmonitoring.rs/. Pojaviće se stranica sa formom za prijavljivanje na Vaš nalog.

Unesite Vaše korisničko ime I lozinku koja Vam je prethodno dodeljena od strane administracije SAS GPS-a.

Ukoliko posedujete pametni telefon sa sistemima iOS ili Android možete preuzeti aplikaciju.

Za praćenje vozila preko SAS Monitoring GPS Tracking sistema potrebno je da sa prodavnice Vašeg pametnog uređaja preuzmete aplikaciju “FLEET” .

Nakon uspešne instalacije potrebno je da uđete u aplikaciju i da na početnoj strani u polju “Server” upišete adresu gps.sasmonitoring.rs . Nakon unete adrese idite na “CONNECT” dugme. Sačekajte par sekundi za nastavak.

 

Na sledećem prikazu prijavljujete se na svoj nalog putem “Korisničkog imena i Lozinke” . Dakle, u polju “Username” upišite vaše jedinstevno korisničko ime koje Vam je prethodno dodeljeno , a u polje  “Password” lozinku koja Vam je takođe dodeljena. Pritiskom na dugme “LOG IN” prijavljujete se na Vaš nalog.

null
Usluge GPS praćenja
Informišite se o GPS uslugama
Saznajte više